Listopad 2014 r.

 


 

 

POSTĘPY REALIZACJI PROJEKTU „ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FLORENCJA Z PIWNICZNEJ–ZDRÓJ POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI LODÓW GAŁKOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ


  1. REKLAMA PRASOWA

W czwartek, 18 grudnia 2014r. w Dzienniku Polskim umieszczona została informacja prasowa informująca o rozpoczęciu realizacji Projektu przez firmę FLORENCJA. Informację opublikowano w dodatku KRONIKA MAŁOPOLSKA. Ogłoszenie zawiera najważniejsze informacje o realizowanym projekcie tj. termin realizacji Projektu, planowane koszty kwalifikowane oraz planowaną wartość dofinansowania:  1. WYBRANO DOSTAWCĘ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI LODÓW

Informujemy, że w wyniku rozeznania rynku oraz przeprowadzonego porównania ofert wybrany został dostawca urządzeń do produkcji lodów. Najlepsza oferta pod względem ceny spełniająca wskazane wymagania techniczne została przedstawiona przez firmę Icecream Factory Krzysztof Wieprzkowicz ze Skierniewic. Kontrahent dostarczy następujące urządzenia: frezer 3w1, pasteryzator oraz szafę mroźniczą. Urządzenia te zostały zakupione i zamontowane i dnia 11-11-11 rozpoczęto produkcję lodów z wykorzystaniem nowo zakupionych urządzeń.  1. PROMOCJA PROJEKTU – ULOTKI

Przedstawiamy Państwu wygląd nowych ulotek promujących firmę FLORENCJA. Ulotki zawierają informacje o Projekcie inwestycyjnym tj. zakupie urządzeń do produkcji lodów, którego realizacja nie byłaby możliwa bez otrzymanego wsparcia finansowego w Ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy projekt nowych ulotek reklamowych:

          

  1. Tablica pamiątkowa

Przedstawiamy Państwu projekt tablicy pamiątkowej, która zostanie umieszczona siedzibie firmy FLORENCJA. Tablica o wymiarach 70x50cm będzie informować o otrzymanej pomocy finansowej w Ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej po zakończeniu realizacji Projektu.  1. Naklejka informacyjna

Poniżej prezentujemy projekt naklejki, która zostanie umieszczona bezpośrednio na urządzeniu zakupionym dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu od strony szwajcarskiej. Naklejka będzie mieć wymiary 10x5cm


 


 


 


Piwniczna Zdrój

ul. Rynek 16 CENTRUM

tel. kom. 669 906 999

biuro@florencja.eu